top of page

 

7 groepen

vanaf 4,5 - 12 jaar oud

Lesindeling

De les duurt 1,5 uur en bestaat uit 4 blokken van 20 minuten namelijk;

  1. Dictee, oefeningen en herhaling;

  2. Nieuwe karakters of zinnen leren;

  3. Conversatie door gebruik van filmpjes of in een spelvorm;

  4. Workshops, liederen of vers.

Abstract Shapes
Groep 0

幼班

Enige klas wat gebaseerd is op leeftijd namelijk 4 en 5 jarigen. De kinderen leert wennen aan een chinese klas waar wordt gezongen, gepraat en geschreven. 

Woman Tutoring Child
Groep 1 & 2

一年班   一上 | 一下 

Vanaf groep 1 wordt het kind op basis van niveau ingedeeld. Na 2 jaar wordt het afgesloten met een examen waarna je diploma A ontvangt. Veel aandacht voor:

Praten; m.b.v. liederen, gedichten, zelfintroductie​

Schrijven; 300 karakters.

Vbstickerboek.jpg
Groep 3 & 4

二年班  二上 | 二下

Groep 3 & 4 wordt afgesloten met een examen waarna je diploma B ontvangt.

Veel aandacht voor: Praten; rollenspel en communicatie

Schrijven; in totaal 700 karakters incl. complete zinnen

web3.jpg
Groep 5 & 6

三年班  三上 | 三下

De laatste 2 jaar waarna je diploma C ontvangt.

Veel aandacht voor: gesprek voeren met elkaar en het toepassen ervan zowel in NL als HK. 

Kennis van ongeveer 1200 karakters. 

At the Coffee Shop
bottom of page